دانلود رایگان


آموزش دفاع فرانسه خطوط اصلی واریانت تاراش برای سفید Fernch: Tarrasch main lines - دانلود رایگاندانلود رایگان استاد سام کالینز خطوط اصلی واریانت تاراش برای سفید را توضیح می دهد

دانلود رایگان آموزش دفاع فرانسه خطوط اصلی واریانت تاراش برای سفید Fernch: Tarrasch main lines Fernch: Tarrasch main lines
by Sam Collins
دفاع فرانسه: خطوط اصلی واریانت تاراش
مبارزه با دفاع فرانسه با مهره سفید
توسط سام کالینز
فرمت فیلم: WMV
تعداد فیلم: 5
مدت فیلم: 1 ساعت
سطح: پیشرفته، بازیکنان مسابقات
دفاع فرانسه یکی از متداولترین پاسخ سیاه در مقابل حرکت 1.e4 سفید است، استاد سام کالینز خطوط اصلی واریانت تاراش برای سفید را توضیح می دهد گامبی در شکل خالص خود پس از 1e4 E6 2.d4 D5 2.Nd2 Nf6 3.e5 Nfd7 4.Bd3 C5 c5.c3 NC6 6.Ngf3 معرفی شده است اما همچنین می تواند پس از دیگر واکنش های حرکت سوم مشترک سیاه بوجود آید 3 ... Be7 و 3 ... C5. در طول این دوره از تجزیه و تحلیل های چند بازی سطح بالا کالینز توضیح میدهد که چگونه سفید باید ادامه دهد، آیا سیاه پیشنهاد سفید رامی پذیرد (6 ... cxd4 7.cxd4 Qb6 8.0-0 Nxd4 یا 6 ... Be7 7.0-0 A5 8.Re1 cxd4 9 .cxd4 Qb6 10.Nb1! Nxd4) و یا با خطوط شگفت انگیز بر اساس ضد حمله ... G5 کاهش می یابد.
The French Defence is one of Black's most popular and uncompromising responses to 1.e4, and it's important to have a viable weapon prepared. In this presentation, IM Sam Collins explains the Korchnoi Gambit, which is characterised by White placing his king's knight on f3 in the Tarrasch variation. The gambit is introduced in its pure form after 1.e4 e6 2.d4 d5 2.Nd2 Nf6 3.e5 Nfd7 4.Bd3 c5 5.c3 Nc6 6.Ngf3!?, but can also arise after Black's other common third move responses 3...Be7 and 3...c5. Over the course of analysing several recent high level games Collins explains how White should proceed whether Black accepts the offer (6...cxd4 7.cxd4 Qb6 8.0-0 Nxd4 or 6...Be7 7.0-0 a5 8.Re1 cxd4 9.cxd4 Qb6 10.Nb1! Nxd4) or declines with the fashionable lines based on the aggressive counterstrike ...g5.


Fernch Tarrasch main lines


Sam Collins


فیلم


فیلم آموزشی


فیلم شطرنج


فیلم شروع بازی


دانلود فیلم شطرنج


دانلود فیلم


دانلود رایگان فیلم


دانلود رایگان فیلم شطرنجمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه